Bezpieczeństwo seniorów w centrum uwagi: Spotkania z dzielnicowymi w ramach kampanii "Bezpieczny Senior"

W Kozach, dokładnie w Pałacu Czeczów, odbyły się dwie konferencje z udziałem dzielnicowych, skierowane do osób starszych. Zostały one zorganizowane pod auspicjami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jako część szeroko zakrojonej kampanii „Bezpieczny Senior”. Głównym celem tych spotkań było omówienie zagrożeń, którym narażeni są seniorzy na co dzień.

Problem bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku jest nieustannie aktualny i wymaga stałej uwagi społeczeństwa. Niestety, przestępcy często wybierają seniorów jako swoje cele, korzystając z ich życzliwości i gotowości do pomocy innym. Właśnie dlatego tak ważne jest prowadzenie działań mających na celu ochronę tej grupy społecznej przed różnymi formami zagrożeń.

23 kwietnia 2024 roku, sierżant sztabowy Mateusz Barabasz i starszy sierżant Dawid Wnętrzak z Komisariatu Policji w Kobiernicach wsparli program „Bezpieczny Senior”, spotykając się z grupą seniorów. Omówili metody stosowane przez przestępców do wyłudzenia od nich pieniędzy czy informacji, takie jak „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika gazowni czy elektrowni”.

Dzielnicowi podkreślali znaczenie umiaru w zaufaniu do nieznanych osób oraz konieczność zachowania zdrowego rozsądku przy podejmowaniu decyzji, szczególnie tych dotyczących ofert produktów. W trakcie spotkań poruszono również temat bezpieczeństwa na drodze, zwracając uwagę na znaczenie noszenia elementów odblaskowych.

Seniorzy chętnie uczestniczą w tego typu spotkaniach, co świadczy o wysokiej frekwencji. Tym bardziej cieszy fakt, że wyniki działań z zakresu profilaktyki są widoczne i przynoszą oczekiwane efekty.