Sytuacja związana z Beskidzką Drogą Integracyjną: Brak firm, które mogłyby przeprowadzić konieczne badania geologiczne

Brakuje podmiotów gotowych do wykonania badań geologicznych na trasie projektowanej drogi S52. Z powodu podziału zamówienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na sześć segmentów, zainteresowanie wykazały firmy tylko w jednym przypadku. Niestety, ich oferty przewyższają dostępne fundusze.

GDDKiA ogłosiła procedurę dotyczącą badań ze znacznym opóźnieniem, ponieważ w poprzednim roku rząd nie przeznaczył odpowiednich środków na ten cel. Obecnie, mimo że pieniądze są już zabezpieczone, brakuje firm chętnych do przeprowadzenia tych prac. Zgodnie z założeniami, konieczne będzie wykonanie ponad 6,7 tys. odwiertów i ponad 2,4 tys. sondowań wzdłuż przyszłej trasy S52.

Przewidywana średnia głębokość odwiertu wynosi 11 metrów, co daje łączną długość prawie 75,7 km. W razie potrzeby można jednak osiągnąć nawet 30 metrów głębokości. Celem tych badań jest zapoznanie się z geologią terenu, pobranie próbek z określonej głębokości, dokładne określenie warunków podłoża oraz sprawdzenie jego nośności. Natomiast sondy będą wprowadzane na średnią głębokość 13 metrów, aby zbadano opór gruntu i jej nośność. Zebrane wyniki będą stanowiły podstawę do opracowania projektu drogi.

Zamówienie zostało podzielone na sześć części, ale oferty dotyczą tylko odcinka V – Jaroszowice – Kalwaria Zebrzydowska Wschód, który jest najdłuższy z wszystkich odcinków. Wykonawca ma na przeprowadzenie prac 10 miesięcy. Oferty, które wpłynęły, wynosiły 27,2 mln zł oraz 22,8 mln zł, co przekroczyło budżet GDDKiA ustalony na 13,4 mln zł. Na pozostałe odcinki nie wpłynęła żadna oferta.

Beskidzka Droga Integracyjna S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa będzie łączyć miasta położone wzdłuż DK52 – Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską – z DK7 w Głogoczowie. Droga ta będzie miała 61 km długości i będzie przebiegać nową trasą. Będzie to droga dwujezdniowa, z dwiema jezdniami w obu kierunkach. Planowane jest wybudowanie 12 nowych węzłów.

Aktualnie S52 składa się z dwóch odcinków – od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka, a budowana Północna Obwodnica Krakowa w przyszłości stanie się częścią S52. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na projektowanie i budowę S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa to ostatni kwartał 2025 roku.