Bielsko-Biała: W lutym dostępnych 488 ofert pracy. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

W lutym tego roku, dla osób poszukujących zatrudnienia w Bielsko-Białej, urzędy pracy zgromadziły 488 ofert. Mimo, iż na początku 2024 roku, specjaliści od ekonomii przewidzieli niewielki wzrost bezrobocia w tym mieście, spowodowany zwolnieniami grupowymi w sektorze motoryzacyjnym, stopa bezrobocia na poziomie 2% nadal świadczy o korzystnej sytuacji dla pracowników na lokalnym rynku pracy.

Ostatnie statystyki udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny, podają na koniec lutego 2024 roku następujące wskaźniki bezrobocia: dla całego kraju wynioskówało to 5,4% (bez zmian), dla województwa śląskiego 3,9% (wzrost o 0,1%), dla Bielska-Białej 2,0% (wzrost o 0,1%) oraz dla powiatu bielskiego 3,3% (wzrost o 0,1%).

Podkreślenie warto, że wzrost bezrobocia o 0,1% był związany głównie ze zwolnieniami w przedsiębiorstwach sektora samochodowego. Na szczęście, zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, Marek Hetnał, informuje: „W lutym 2024 roku zanotowaliśmy wzrost liczby bezrobotnych o 153 osoby w porównaniu do stycznia tego samego roku. Jeżeli spojrzymy na dane z lutego 2024 roku i porównamy je z tymi z lutego 2023 roku, liczba bezrobotnych zwiększyła się o 86 osób.”

„W lutym 2024 roku odnotowaliśmy rejestrację 631 osób, czyli o 9 mniej niż w poprzednim miesiącu. 71% z nich to osoby, które zarejestrowały się ponownie. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, kobiety stanowiły 51,9%, a osoby, które nigdy wcześniej nie pracowały – 5,1%. Zarejestrowaliśmy też 64 osoby niepełnosprawne. Spośród wszystkich bezrobotnych, prawo do zasiłku posiadało 18,9% osób.” – wyjaśnia Marek Hetnał.