Zmiana planów: Przejazd przez most w czasie rekonstrukcji DW 948 jest niemożliwy

W związku z pracami na drodze wojewódzkiej numer 948 (DW 948) napotkano na pewne trudności. Jak wcześniej poinformowaliśmy, począwszy od jutra ruch w miejscowości Żarnówka ma zmienić się i zostanie przekształcony w system wahadłowy na wydłużonym fragmencie tej drogi.

W planach było udostępnienie tymczasowego mostu w pobliżu skrzyżowania z ulicą Żarnówka. Niemniej jednak, dzisiejsze testy techniczne nie udały się tak jak oczekiwano. Na podstawie informacji od osób uczestniczących w próbach, most jest zbyt mały dla dużych pojazdów, takich jak straż pożarna, autobusy czy ciężarówki.

Jeśli wykonawca zdecyduje, że po tych testach konieczna jest modyfikacja mostu tymczasowego, to oczywiście zostanie ona przeprowadzona. Jakiekolwiek insynuacje dotyczące opóźnienia prac są tylko domniemaniami. Nie ma żadnej podstawy dla tych twierdzeń. W umowie zawarte są klauzule określające kary umowne, więc wykonawca jest świadom konsekwencji niedotrzymania terminu. Poza tym, warto przypomnieć, że pierwsza część przebudowywanej DW 938, między Żywcem Oczkowem a Czernichowem, została przywrócona do ruchu dziewięć miesięcy wcześniej niż przewidywało to porozumienie.

Należy również dodać, że na odcinku budowy obowiązuje zakaz ruchu. Jedynie pojazdy z dostępem do nieruchomości oraz publiczne środki transportu i służby ratunkowe mają tam prawo jazdy – jak podał Ryszard Pacer z ZDW Katowice.

Przedstawiciel firmy wykonującej prace poinformował, że mimo komplikacji, plany dotyczące wydłużenia ruchu wahadłowego w Żarnówce na ostatni dzień lutego zostaną zrealizowane. Nie będzie to jednak możliwe w miejscu, gdzie miał zlokalizowany być tymczasowy most. Wreszcie, formalna akceptacja tymczasowych zmian w organizacji ruchu ma miejsce w czwartek 29 lutego w Międzybrodziu Bialskim, przy skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Żarnówka.