Zakrojone na szeroką skalę prace remontowe ruszyły na ulicy Nowej w Pruchnej

W miejscowości Pruchna, sytuowanej w umiłowanej przez mieszkańców ulicy Nowej, rozpoczęto długo oczekiwane prace remontowe. W ramach przestąpionych działań, przewidziane jest wzmocnienie istniejącego już 370-metrowego fragmentu drogi, a ponadto modernizacja systemu odprowadzania wód oraz położenie zdecydowanie trwalszej i odporniejszej nawierzchni drogowej, wykonanej z betonu asfaltowego – jak donosi Urząd Miejski w Strumieniu.

Estymowana wartość inwestycji wynosi niemal 600 tys. zł. Zaskakujące jest to, że gmina zdołała pozyskać wsparcie finansowe w postaci połowy tej kwoty, którą uzyskała bezpośrednio z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podpisanie umowy dotyczącej przeprowadzenia prac remontowych miało miejsce w październiku poprzedniego roku. Natomiast termin ukończenia wszystkich prac został zaplanowany na czerwiec bieżącego roku.