Przetarg na dokumentację związaną z budową Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała podejmuje kolejne kroki w kierunku rozbudowy swojej infrastruktury transportowej. Miejski Zarząd Dróg (MZD) w tym mieście poinformował o rozpoczęciu postępowania przetargowego, które ma na celu wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za stworzenie dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w ramach nowego obiektu – Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

Oczekuje się, że zainteresowane podmioty złożą swoje oferty do końca lutego. Jednym z wymagań jest opracowanie precyzyjnej propozycji harmonogramu prac projektowych, jak również robót budowlanych związanych z infrastrukturą kolejową. Ponadto, wszystkie propozycje muszą zawierać szczegółowe zestawienie kosztów, co pozwoli na dokładną analizę i porównanie ofert.

Szczegóły przetargu wskazują, że finansowanie inwestycji planowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. To program rządu RP, który ma na celu wsparcie szeroko pojętego rozwoju kraju, w tym również modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej.