Przetarg na projekt linii kolejowej Bielsko-Biała – Skoczów: 11 ofert, sześć w ramach budżetu

W przetargu na stworzenie projektu dla linii kolejowej nr 190 łączącej Bielsko-Białą i Skoczów zgłoszono jedenaście ofert. Sześć z nich pozostaje w ramach planowanego budżetu wynoszącego prawie 14 milionów złotych. Prace nad projektem mają potrwać około trzech lat.

Propozycje złożyły różne podmioty, w tym konsorcjum polsko-koreańskie reprezentowane przez firmę Dohwa Engineering z siedzibą w Seulu oraz konsorcjum polsko-włoskie, którego liderem jest spółka S.T.I. Polska. Najbardziej ekonomiczną ofertę przedstawiło konsorcjum spółek Koltech Infra i Infrares, które zadeklarowało wykonanie zadania za 11,97 mln zł (10,77 mln zł za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz 1,19 mln zł za pełnienie nadzoru autorskiego). Z drugiej strony, najdroższą propozycję zaproponowała spółka Multiconsult Polska – 19,44 mln zł (17,49 mln zł za projekt i 1,94 mln zł za nadzór).

Inwestorem jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która przeznaczyła na inwestycję kwotę 13,98 mln zł – 12,58 mln zł na wykonanie projektu i 1,39 mln zł na nadzór autorski. W ramach tego budżetu mieści się sześć propozycji. Wybrany wykonawca będzie miał 1085 dni, czyli prawie trzy lata na przygotowanie dokumentacji. Dodatkowo inwestor określił czas trwania umowy w przypadku skorzystania z opcji nadzoru autorskiego na 2020 dni.

Całościowy proces inwestycyjny ma potrwać ponad pięć i pół roku. Po zakończeniu prac podróż pociągiem między Bielskiem-Białą a Skoczowem ma trwać 36 minut, natomiast dojazd do Cieszyna – godzinę. Projekt obejmuje budowę niemal 22-kilometrowego odcinka linii kolejowej, który umożliwi kursowanie pociągów z prędkością do 120 km/h na prostych oraz do 70 km/h na łukach.

Plan rewitalizacji linii nr 190 przewiduje także prace budowlane lub modernizacyjne dotyczące stacji i przystanków w Bielsku-Białej: Zachód, Listopadowa, Stare Bielsko, Aleksandrowice, Osiedle Polskich Skrzydeł, Wapienica oraz Jaworze Jasienica, Jasienica koło Bielska, Grodziec Śląski, Pogórze i Skoczów Bajerki II. Łączna wartość prac projektowych i budowlanych wynosi około 350 mln zł. Termin powrotu pociągów na trasę przewidziano na rok 2030.