Możliwość przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w placówkę kliniczną pod egidą Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Pojawiła się szansa, że Bielsko-Biała zyska szpital kliniczny. Może to mieć istotny wpływ na dalsze możliwości rozwoju miasta. Właśnie tam Szpital Wojewódzki ma perspektywę przekształcenia się w placówkę kliniczną. Zarządzałby nią Śląski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Katowicach. Prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, ujawnił ten fakt podczas konferencji zapowiadającej obchody Dni Zdrowia.

Instytucja szpitala klinicznego jest najwyższym poziomem referencyjnym i stanowi ważny element naukowo-dydaktyczny dla uczelni medycznych. Jak informował prezydent Klimaszewski na konferencji prasowej, trwają rozmowy o możliwości transformacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej we wspomnianą instytucję.

Wstępne plany przedstawione przez marszałka województwa śląskiego i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach sugerują, że to właśnie SUM mógłby zarządzać największą placówką szpitalną w regionie. W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie cesji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przygotowanie odpowiedniej uchwały przez sejmik śląski.

Prezydent Klimaszewski komentował, że pomimo świeżości wprowadzanego pomysłu, nie widzi żadnych przeciwwskazań do jego realizacji, o ile osoby decyzyjne będą za. Przekształcenie szpitala w placówkę kliniczną byłoby istotnym wydarzeniem dla miasta. Wyraził również przekonanie, iż radni miejski zgodnie poprą ewentualną uchwałę intencyjną w tej sprawie.

Podczas konferencji prasowej prezydent Bielska-Białej wyraził nadzieję, że ewentualna zmiana statusu szpitala na kliniczny przyniesie znaczne korzyści dla rozwoju usług medycznych i charakteru akademickiego miasta. Informacje o rozmowach dotyczących zmiany organu prowadzącego potwierdzone zostały także przez przedstawicieli Szpitala Wojewódzkiego.