Próba obsadzenia stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej znowu trafia pod obrady Sądu Najwyższego

W sprawie obsadzania stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, Sąd Najwyższy po raz trzeci zostanie zmuszony do podjęcia decyzji. Do tej pory na tym stanowisku triumfował Wojciech Matura, znany z dynamicznego rozwoju kariery w prokuraturze śląskiej, gdzie działa od 2016 roku.

Krajowa Rada Sądownicza podejmowała 20 września 2023 roku, już po raz trzeci, próbę obsadzenia stanowiska sędziego w Bielsku-Białej i za każdym razem to właśnie prokurator Wojciech Matura zwyciężał. Niecały miesiąc temu Sąd Najwyższy unieważnił postanowienie w tym samym procesie, które sporne było dla sędzi Moniki Lisowskiej-Skoczylas z Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, jedynnej konkurentki prokuratora Matury.

Zgodnie z werdyktem Sądu Najwyższego, anulującym drugie postanowienie KRS, zawody sędziego i prokuratora mają różne trajektorie, co uniemożliwia ocenę ich na podstawie identycznych kryteriów. Dlatego niezbędne jest zaprezentowanie i uzasadnienie kryteriów kwalifikacji kandydatów, które umożliwią jednoznaczne oceny.

Miejsce sędziego było uprzednio rywalizowane przez cztery osoby, kiedy KRS podejmowała decyzje pierwszy i drugi raz w latach 2022 i w lutym 2023 roku. Oprócz Matury i Lisowskiej-Skoczylas, walczyły o to także Edyta Mazur i Kamila Szeląg-Krupa. Wszystkie trzy kobiety mają dłuższe doświadczenie w wymiarze sprawiedliwości niż Matura oraz są znane jako sędziowie działający w pionie karnym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, bez jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich pracy.

Mimo tego, KRS nieustannie wybiera prokuratora Maturę, którego imponująca kariera zaczęła się w 2016 roku. Zaledwie dwa miesiące po otrzymaniu nominacji prokuratorskiej i rozpoczęciu pracy w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie, został skierowany do Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Chociaż formalnie jest zatrudniony przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej (niedawno awansował na stanowisko prokuratora okręgowego), nie jest tam dobrze rozpoznawany. Od niemal ośmiu lat jego delegacje do Katowic są ciągle przedłużane.

Opinie służbowe chwalą Maturę za doskonałe wykonywanie swojej pracy, szeroką wiedzę nie tylko z zakresu prawa karnego, ale również innych dziedzin prawnych, którą stale rozwija podczas szkoleń. Sprawy przydzielone do jego referatu są prowadzone wzorowo. Podczas pracy w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach wykazuje doskonałe umiejętności prowadzenia skomplikowanych spraw. Jego zachowanie wobec uczestników postępowania jest konsekwentnie pozytywnie oceniane – jak podkreślała sędzia Krystyna Morawa-Fryźlewicz podczas wrześniowego posiedzenia KRS, prezentując profil Wojciecha Matury.