Ogromne utrudnienia na drodze do Świetlicy Terapeutycznej w Cieszynie

Dotarcie do Świetlicy Terapeutycznej zlokalizowanej przy ulicy Mickiewicza w mieście Cieszyn jest obecnie wyzwaniem. Przyczyną tych trudności jest remont drogi prowadzącej do tej instytucji, który trwa już od kilku miesięcy.

Zarówno mieszkańcy, jak i użytkownicy tej drogi zostali poinformowani przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie o poważnych problemach związanych z ruchem kołowym na ulicy Mickiewicza. Odcinek ten jest aktualnie poddany przebudowie, co znacznie utrudnia przemieszczanie się po nim.

Niemniej jednak, dostęp do nieruchomości znajdujących się przy tej ulicy wciąż jest możliwy. Mimo to, mogą zdarzyć się chwilowe momenty, kiedy droga ta będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Z kolei dostęp do Domu Spokojnej Starości można uzyskać nieprzerwanie, korzystając z alternatywnych dróg: ulicy Puńcowskiej lub Towarowej.

MZD apeluje do wszystkich pieszych i kierowców o szczególną ostrożność na odcinku remontowanym. Wszystko za sprawą ciężkiego sprzętu budowlanego, który jest tam obecnie wykorzystywany. Również przestrzeganie oznakowania pionowego jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze.

Według wstępnych planów, remont ulicy Mickiewicza powinien dobiec końca jeszcze w bieżącym miesiącu.