Rozpoczęcie działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Bielskim i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Bielskiego zainaugurowała swoją działalność. Jednym z jej pierwszych zadań jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych, które mają miejsce na terenie powiatu bielskiego. Czas na dokonanie tego zadania jest ograniczony – proces ten rozpoczął się 1 lutego i będzie trwał do 15 marca bieżącego roku.

Kwalifikacje wojskowe dotyczą przede wszystkim rocznika 2005 oraz mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004. Ci ostatni są brani pod uwagę, ponieważ do tej pory nie określono ich zdolności do służby wojskowej. Ważne jest również to, że do kwalifikacji zapraszane są także kobiety urodzone w latach 1997 – 2005, które posiadają kwalifikacje uznane za pożądane w służbie wojskowej.

W bieżącym roku z terenu powiatu bielskiego wezwanych zostanie do kwalifikacji 1020 osób. W tym gronie znalazło się 85 kobiet. Proces kwalifikacji odbywa się w siedzibie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

Na jednym z udostępnionych zdjęć widzimy członków Powiatowej Komisji Lekarskiej wraz z wicestarostą powiatu, Andrzejem Kamińskim, sekretarzem powiatu Haliną Kopeć oraz naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego, Beatą Jurą. Na zdjęciu obecni są także przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji.