Obecność bakterii w wodzie na terenie powiatu bielskiego – apel o przegotowanie wody z Kobiernic

W związku z naruszeniem jakości wody na terenie powiatu bielskiego, Bielski Sanepid podał do publicznej wiadomości ważny komunikat. Pochodzi on od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej i dotyczy wody uzdatnianej na stacji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Kobiernicach. Sytuacja jest szczególnie istotna dla mieszkańców gminy Wilamowice.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Inspektorat, badania próbek wody z sieci wodociągowej wykazały obecność niebezpiecznej bakterii Clostridium perfringens. W konsekwencji, standardy jakościowe są naruszone i konieczne jest podjęcie odpowiednich działań.

Woda ze stacji w Kobiernicach jest nadal dopuszczalna do konsumpcji, ale tylko pod pewnymi warunkami. Zaleca się przegotowywanie jej przez co najmniej dwie minuty przed spożyciem, kąpielą noworodków i osób o obniżonej odporności, a także przed myciem warzyw, owoców i zębów.

Ta sytuacja dotyczy gmin na terenie powiatu bielskiego, z wyłączeniem miasta Bielsko-Biała. Szczegółowy wykaz ulic i miejscowości, które są objęte tym komunikatem, obejmuje m.in.: Wilamowice (z wyjątkiem ul. Paderewskiego – powyżej nr 28 oraz Zacisznej), całe Zasole Bielańskie, konkretne ulice w Hecznarowicach, Starej Wsi, Pisarzowicach, Jawiszowicach i Bielanach.