Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczyna się 1 lutego

W dniu 1 lutego ruszy proces zapisów do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych działających w ramach szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice. Zapisy dotyczą roku szkolnego 2024/2025. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach zaznacza, że rodzice pragnący zapewnić swoim pociechom kontynuację edukacji w dotychczas uczęszczanej placówce, powinni do 24 stycznia złożyć wypełnioną deklarację pozostania w przedszkolu.

Osoby, które pragną po raz pierwszy zapisać swoje dzieci do przedszkola oraz rodzice planujący zmianę placówki dla swoich maluchów, mogą ubiegać się o przyjęcie ich do wybranej instytucji na warunkach przedstawionych w regulaminie rekrutacji.

Proces rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 lutego 2024 roku i tak jak w poprzednich latach będzie realizowany drogą elektroniczną. Dzięki rejestracji internetowej ułatwione zostanie zarówno dla rodziców szukanie odpowiedniego przedszkola dla swoich dzieci, jak i dla gminy Czechowice-Dziedzice proces rekrutacji – tłumaczy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Począwszy od 1 lutego dostępna będzie strona internetowa. Na stronie tej rodzice znajdą regulamin rekrutacji, mogą zapoznać się z ofertą wszystkich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w gminie oraz dokonać zapisu swojego dziecka do wybranej placówki.

Na stronie można wybrać maksymalnie trzy przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych—jako pierwszy, drugi i trzeci wybór. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, powinny pobrać „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” w placówce pierwszego wyboru, wypełnić ją i złożyć, aby wprowadziła Kartę do systemu elektronicznego.

We wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice stosowane będą identyczne kryteria przyjęcia określone w regulaminie rekrutacji. Zapisy dzieci na rok szkolny 2024/2025 będą prowadzone od 1 do 29 lutego 2024 roku. Zgłoszenia po tym terminie będą możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc.