Przyszłe reformy w zarządzaniu odpadami: zwiększenie częstotliwości odbioru i ulgi za kompostowanie

Do lokalnych legislatorów trafiły dwie projekty ustaw, które mają na celu wprowadzenie zmian w systemie odbioru i segregacji odpadów. Proponowane reformy, będące wynikiem niedawnych rozmów z mieszkańcami, obejmują m.in. zwiększenie regularności odbioru niektórych rodzajów odpadów oraz podniesienie ulgi dla osób kompostujących bioodpady.

Pierwszy z nowych wniosków legislacyjnych proponuje zwiększenie częstotliwości pobierania metali i tworzyw sztucznych z nieruchomości jednorodzinnych – ma to teraz następować dwa razy na miesiąc, a nie tylko raz, jak dotychczas. Dodatkowo, w kontekście budynków wielolokalowych, planowane jest wprowadzenie miesięcznego odbioru odpadów wielkogabarytowych, co stanowi istotne zwiększenie częstości w porównaniu do obecnej sytuacji (sześć razy rocznie, co średnio daje raz na dwa miesiące). Wszystkie te zmiany mają zostać wdrożone począwszy od 1 lipca 2024 roku.

Druga proponowana ustawa skupia się na mieszkańcach domów jednorodzinnych, którzy decydują się na kompostowanie bioodpadów. Obecna ulga za taką praktykę wynosi 5 zł miesięcznie od każdego gospodarstwa domowego. Jednak, ze względu na narastające koszty transportu odpadów oraz rosnącą taryfę w Bielskim Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A., proponowana jest podwyżka tej ulgi do 10 zł miesięcznie. Zmiana ta ma na celu zmotywować większą liczbę osób do samodzielnego zarządzania zielonymi odpadami przez kompostowanie.