Ewaluacja programów kształcenia na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim przez Polską Komisję Akredytacyjną

Proces oceny i akredytacji jest nieodłącznym elementem działalności każdej uczelni, a Uniwersytet Bielsko-Bialski właśnie czeka na taką wizytację. W grudniu ubiegłego roku odbyła się inspekcja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która miała za zadanie zbadanie standardów kształcenia na programach pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. W przeszłości Uniwersytet Bielsko-Bialski z powodzeniem przechodził podobne kontrole.

Polska Komisja Akredytacyjna jest ekspertem w swoim obszarze. Jej zadaniem jest przeprowadzanie obowiązkowych ocen programowych i wydawanie opinii o propozycjach dotyczących przyznania praw do prowadzenia studiów. Dzięki jej pracy, polskie uczelnie są chronione przed tworzeniem niewłaściwych programów o niskim poziomie kształcenia.

Podczas wizyty w grudniu na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim, PKA dokonała szczegółowej oceny jakości kształcenia na wydziałach pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. „PKA przeprowadza audyt na naszej uczelni, podczas którego analizuje różne obszary naszej działalności” – mówi dr Robert Pysz, rzecznik prasowy UBB. Wcześniej oba te programy z powodzeniem przeszły proces oceny jakości kształcenia i uzyskały akredytację.

Podczas wizytacji PKA dokładnie analizuje program studiów, standardy kształcenia, kwalifikacje kadry dydaktycznej, tematy badawcze realizowane przez wykładowców, infrastrukturę uczelni, relacje z lokalnym środowiskiem społeczno-gospodarczym oraz wsparcie oferowane studentom. Po dwudniowej inspekcji i spotkaniu z przedstawicielami rektoratu, kadry i studentów, a także obserwacji zajęć i ocenie prac studenckich, komisja przyznaje ocenę danemu programowi.

Pozytywna ocena jest równoznaczna z przyznaniem 6-letniej akredytacji. Inne programy na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim posiadają aktualne akredytacje: informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji od 2019 roku, budownictwo i inżynieria materiałowa od 2022 roku, socjologia również od 2022 roku, transport od lutego poprzedniego roku oraz filologia polska i pedagogika od 2022 roku.