Strefa zamieszkania na ulicy Ogrodowej w Bielsku-Białej: MZD odpiera zarzuty niesprawiedliwości

W okolicach świątecznych na ulicy Ogrodowej w Bielsku-Białej wprowadzono strefę zamieszkania. Jest to teraz miejsce, gdzie mieszkańcy nie mają możliwości parkowania swoich pojazdów na drodze, co budzi w nich poczucie bycia pokrzywdzonymi. Miejski Zarząd Dróg (MZD) tłumaczy, że decyzja o wprowadzeniu tej strefy była wynikiem szczegółowych analiz wykonanych przez komisję do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) i została skonsultowana z Radą Osiedla, która wyraziła swoje poparcie dla zakazu zatrzymywania się na ulicy.

Zgłoszenie dotyczące tej sytuacji otrzymaliśmy od jednego z mieszkańców. W liście do naszej redakcji zauważa, że nowe przepisy oznaczają dla lokalnej społeczności zakaz parkowania w obrębie strefy. Według niego, mieszkańcy są niezadowoleni i podejrzewają, że zmiana została wprowadzona na skutek żądań jednej osoby, która od momentu przeprowadzki do tego obszaru próbuje utrudnić życie pozostałym mieszkańcom – tak wynika z treści przesłanego do nas listu. Otrzymaliśmy również zdjęcia nowych znaków drogowych i poprosiliśmy Miejski Zarząd Dróg o wyjaśnienia.

Marcin Burdziński, zastępca dyrektora MZD ds. administracji drogowej, wyjaśnia, że mieszkańcy złożyli wniosek o budowę chodnika. Ze względu na to, że droga jest dwukierunkowa i wąska, realizacja tego wniosku jest niemożliwa.

Sprawa została skierowana do komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, która zaproponowała zmianę organizacji ruchu na ulicy Ogrodowej na strefę zamieszkania z jednym kierunkiem ruchu. Taka zmiana umożliwiłaby bezpieczne parkowanie. Rada Osiedla opowiedziała się przeciwko ustanowieniu jednokierunkowego ruchu drogowego, była także przeciwna utworzeniu strefy zamieszkania, ale spodziewała się wprowadzenia zakazu zatrzymywania się.

Wprowadzona strefa zamieszkania spełnia ten ostatni wymóg, wprowadzając nie tylko zakaz zatrzymywania, ale także ograniczenie prędkości do 20 km/h i dający pierwszeństwo pieszym. Urząd Miejski w Bielsku-Białej, który odpowiada za organizację ruchu w mieście, zatwierdził te zmiany tuż przed świętami, a nowe znaki drogowe zostały już ustawione. Nowe zasady dotyczą tylko ulicy Ogrodowej i nie są kontynuowane na ulicy Bohaterów Westerplatte.