Nowa inwestycja w Wapienicy: Trzeci Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych otworzy drzwi w przyszłym roku

W kolejnym roku mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli korzystać z trzeciego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który powstanie w dzielnicy Wapienica. Ta długo oczekiwana inwestycja, która kosztować ma prawie 8 milionów złotych, jest już w fazie realizacji. Oddanie do użytku planowane jest na przyszły rok.

Prace budowlane rozpoczęły się po przekazaniu terenu przy ulicy Szyprów wykonawcy, firmie INŻ-BUD z Grzechyni, w październiku tego roku. Wybrany w drodze przetargu wykonawca zabrał się od razu za przygotowanie placu budowy. Chociaż podjęcie decyzji o realizacji projektu trwało wiele miesięcy, w końcu udało się uzyskać niezbędne dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana we wrześniu. Inwestycja obejmuje nie tylko samą budowę PSZOK-u, ale także zagospodarowanie terenu, budowę infrastruktury towarzyszącej, jak również drogę dojazdową i instalacje techniczne. Punkt będzie gromadził odpady segregowane, z wyjątkiem tych zawierających azbest, które następnie będą wywożone do Zakładu Gospodarki Odpadami w celu recyklingu.

Na terenie nowego PSZOK-u znajdzie się również zaplecze biurowo-socjalne, waga samochodowa oraz magazyn na odpady niebezpieczne. Prace obejmować będą także nasadzenia zieleni, ogrodzenie terenu oraz wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, elektrycznej i fotowoltaicznej. Dodatkowo przewidziano stworzenie ścieżki edukacyjnej. Wszystko powinno być gotowe do września 2024 roku.