Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina

Anna Jakubiec z Buczkowic została uhonorowana Nagrodą Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina, podczas uroczystej gali w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w Bielsku-Białej. Wydarzenie to stanowiło wyjątkową okazję do docenienia jej wkładu w rozwój społeczności lokalnej.

Laudacja dla Laureatki podkreślała jej aktywność społeczną, której korzenie sięgają 23 lat wstecz, kiedy to zainicjowała reaktywację Koła Gospodyń Wiejskich w Kalnej. Od tamtego czasu, Anna Jakubiec nieustannie pracowała na rzecz swojej społeczności, przyczyniając się do utworzenia parafii, ekspansji szkoły oraz budowy systemów wodociągów i kanalizacji na terenie wsi. Dodatkowo, organizowała liczne wydarzenia kulturalne i społeczne, jak również pielgrzymki czy wycieczki.

Podczas gali w BCK-u oprócz Laureatki obecni byli także inni kandydaci do nagrody, reprezentujący różne gminy powiatu bielskiego. Wzruszona i zaskoczona Anna Jakubiec podkreślała skromnie, że pomimo swojego zaangażowania, czuje się „malutka” na tle osiągnięć innych nominowanych. Pani Anna wyraziła również swoje plany na przyszłość, mówiąc o marzeniu zorganizowania spotkania integracyjnego dla nowych mieszkańców Kalnej.

Kapitułą, która decydowała o przyznaniu nagrody, kierował starosta Andrzej Płonka. W jej skład wchodziła m.in. Alina Świeży-Sobel – dyrektor bielskiego oddziału „Gościa Niedzielnego” i krewna patrona nagrody, Danuta Kożusznik – prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, ks. Ignacy Czader – założyciel i prezes Charytatywnego Stowarzyszenia Opiekuńczo-Wychowawczego „Ignis”, oraz Bogdan Kocurek – emerytowany dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

Uroczystość wręczenia nagrody zgromadziła liczne grono gości, wśród których znaleźli się między innymi biskup Roman Pindel, wiceminister Stanisław Szwed, posłanki Mirosława Nykiel i Małgorzata Pępek, wicewojewoda Jan Chrząszcz, radna wojewódzka Ewa Żak, przewodniczący rady powiatu Jan Borowski, prezydent Jarosław Klimaszewski, burmistrzowie, wójtowie i radni gmin powiatu bielskiego oraz przedstawiciele rozmaitych stowarzyszeń i organizacji.