Bielsko-Biała: Przeprowadzone zostaną badania dotyczące nowego centrum przesiadkowego

Urząd Miasta Bielsko-Biała podał do informacji publicznej, że przewidziane jest przeprowadzenie badań w kontekście planowanego projektu Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej razem ze strefą dedykowaną dla pasażerów. Zadanie to zostało powierzone ankieterom ze Stowarzyszenia Nostra, którzy będą odpowiedzialni za jego realizację.

Badania mają na celu zrozumienie natężenia ruchu w wyznaczonych punktach i przewidywane są do realizacji w dniach 7-9 listopada. Analiza będzie obejmować obszar dworca PKP Bielsko-Biała Główna, gdzie monitorowany będzie ruch pieszych – wejścia i wyjścia. Dodatkowo, pomiary będą obejmować natężenie ruchu pieszych i rowerzystów na kładce nad torami kolejowymi oraz w tunelu dworcowym.