Szersze możliwości diagnostyki sepsy dzięki WOŚP

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Bielsku-Białej stał się właścicielem nowoczesnej aparatury medycznej, której wartość wynosi 1,4 miliona złotych. Dzięki funduszom przekazanym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, placówka zdobyła sprzęt do szybkiej detekcji drobnoustrojów powodujących sepsę oraz urządzenie stworzone do testowania wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki.

Dotychczas urządzenia te ufundowane przez WOŚP trafiły również do innego szpitala w Bielsku-Białej. Spektrometr o wartości 1,1 miliona złotych, który umożliwia identyfikowanie zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów drobnoustrojów, został przekazany lokalnemu szpitalowi pediatrycznemu.

Mariola Cichoń, kierownik pracowni bakteriologii wspomnianego szpitala w Bielsku-Białej, wyraziła swoją wdzięczność za ten dar. Podkreśliła jak znacząco aparaty przyspieszą proces diagnozy sepsy i innych infekcji, a co za tym idzie – skrócą czas potrzebny na rozpoczęcie leczenia. Tradycyjne i automatyczne metody identyfikacji drobnoustrojów wymagają od 5 do 48 godzin, natomiast spektrometr pozwala na skrócenie tego czasu do kilkunastu minut. Co więcej, urządzenie jest na tyle precyzyjne, że nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych testów.

Drugie urządzenie, darowizna od Fundacji WOŚP, umożliwia określenie MIC (najmniejszego stężenia hamującego wzrost drobnoustrojów) antybiotyku. Jak podkreśliła Mariola Cichoń, oznaczenie MIC jest kluczowe dla skutecznego stosowania antybiotyków, szczególnie w terapii infekcji wywołanych przez bakterie oporne na wiele leków.