Znamy nowe zasady dotyczące odbioru odpadów roślinnych w Bielsku-Białej

Władze Bielska-Białej planują przeprowadzić reformę systemu odbioru odpadów roślinnych pochodzących z prywatnych ogrodów. Nowa propozycja zakłada, że przez cały rok właściciele posesji będą mieli możliwość wydania 15 worków z tego typu śmieciami. Ustalono również, że miesięczny limit nie może przekroczyć 4 worków.

Dotychczasowy system odbioru tego rodzaju odpadów nie był jednolity i liczba worków do oddania wahała się w zależności od miesiąca – czasem można było przekazać więcej, innym razem mniej odpadów. Takie rozwiązanie nie cieszyło się popularnością wśród mieszkańców miasta, co skłoniło ratusz do zaproponowania jego unifikacji.

Propozycja zmiany przepisów sugeruje, że każdego miesiąca każdy właściciel nieruchomości będzie mógł przekazać do odbioru maksymalnie cztery worki o pojemności 120 litrów – co daje nam łącznie 15 worków na rok. Jeżeli ilość worków przekroczy ustalony limit, to można je dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w ramach obowiązującej opłaty.

Zanim jednak zaproponowane regulacje zaczną obowiązywać, ratusz zaplanował konsultacje społeczne, w których mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej. Konsultacje rozpoczęły się i będą trwały do 8 listopada.

Opinie na temat nowych przepisów można przesyłać na trzy sposoby: za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej ratusza bielskiego, mailowo na adres [email protected] albo tradycyjną pocztą listowną na adres Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 5, pokój 404.