Uroczyste otwarcie nowego parku miejskiego w Bielsku-Białej

W niedzielnym popołudniu, datowanym na 8 października, odbyło się symboliczne inauguracje nowego miejsca przeznaczonego dla mieszkańców Bielska-Białej do rekreacji i relaksu – parku położonego przy rzece Białej.

Park, który rozpościera się na obu brzegach rzeki Białej, swoim zasięgiem obejmuje tereny od granic gminy Wilkowice aż po most nazwany imieniem Mieczysława Piekiełki. W trakcie ceremonii otwarcia parku uczczono pamięć historyczną poprzez poświęcenie pomnika Ofiar Obozu Pracy. Trzeba podkreślić, że to właśnie w tych okolicach funkcjonował obóz pracy utworzony przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Projekt ten zyskał szerokie wsparcie różnych instytucji i organizacji. W gronie współorganizatorów znaleźli się reprezentanci miasta Bielsko-Biała, Biura Senatorskiego prowadzonego przez Agnieszkę Gorgoń-Komor, Rad Osiedla Mikluszowice Krakowskie oraz Śląskie, a również Domu Kultury zlokalizowanego w Mikuszowicach Krakowskich.

Zadanie zaprojektowania i realizacji „Rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap II” zostało powierzone konsorcjum firm Gama i Investeko. Finansowanie dla tego przedsięwzięcia pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miejsce to ma szczególny nacisk na edukacje ekologiczną, co jest widoczne podczas spacerów pomiędzy drzewami. Po drodze napotkać można tablice informacyjne o charakterze edukacyjnym, opisy drzew oraz specjalne miejsca przeznaczone dla zwierząt – domki dla ptaków i owadów oraz drewniane rzeźby owadów.