Rozpoczęcie renowacji pawilonu sportowego w parku Włókniarzy planowane na październik

Planowana na październik 2021 renowacja pawilonu sportowego usytuowanego w znanym miejskim parku Włókniarzy w Bielsku-Białej to kolejny krok w kierunku stworzenia tam Międzypokoleniowego Centrum Aktywności i Innowacji. Taką informację przekazał PAP Mariusz Kłusak, wiceprezes bielskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

„Jesteśmy teraz na etapie prac przygotowawczych. Czekamy na zezwolenie na przystąpienie do budowy, które – mam nadzieję – zostanie wydane jeszcze w październiku. Tylko po jego otrzymaniu będziemy mogli formalnie rozpocząć prace budowlane” – zaznaczył Kłusak.

Samorząd Bielska-Białej, który jest udziałowcem Agencji, poinformował, że cały proces renowacji potrwa według planów 17 miesięcy. Umowa z firmą wykonawczą obejmująca zaprojektowanie i realizację kompleksowej rewitalizacji pawilonu sportowego oraz sąsiadujących z nim kortów tenisowych wynosi 22,5 mln zł netto. Projekt uzyskał dofinansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego.

„Planujemy otwarcie Centrum na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku” – dodał wiceprezes Kłusak.

Po zakończeniu prac renowacyjnych, pawilon stanie się siedziba Międzypokoleniowego Centrum Aktywności i Innowacji. To tam przeniesione zostanie tzw. FabLab, czyli technologiczne laboratorium należące do Agencji Rozwoju Regionalnego, wyposażone m.in. w drukarki 3D i robotyczne ramiona. W przestrzeniach Centrum odbywać się będą szkolenia dla młodzieży z dziedziny przemysłu 4.0 i nowych technologii. Przedsięwzięcie ma także tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju mikrofirm technologicznych, rozwijania indywidualnych umiejętności i potrzeb, szkolenia młodzieży i seniorów oraz restrukturyzacji zawodowej.

Idea współpracy międzypokoleniowej będzie filarem działalności Centrum – młodzi będą mogli współpracować z seniorami, korzystając z doświadczenia starszego pokolenia.