Inauguracja nowego Klubu Seniora na osiedlu Wojska Polskiego

Osiedle Wojska Polskiego wzbogaciło się o kolejny Klub Seniora, który jest już ósmym tego typu miejscem w całym mieście. Klub, zlokalizowany przy ulicy Stawowej 29, został stworzony z myślą o osobach, które przekroczyły sześćdziesiąty rok życia i szukają aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Inauguracja klubu zgromadziła szerokie grono polityków i samorządowców. Obecni na ceremonii byli senator Agnieszka Gorgoń-Komor oraz posłowie: Mirosława Nykiel, Małgorzata Pępek, Przemysław Drabek, Przemysław Koperski i Mirosław Suchoń. Spotkanie uświetnił swoją obecnością prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, jego zastępca Adam Ruśniak, przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk oraz radni Karol Markowski i Piotr Ryszka.

Prezydent Klimaszewski podkreślił znaczenie współpracy i jedności w realizacji takich projektów jak Klub Seniora, odnosząc się do przysłowia mówiącego o sile wynikającej z jedności. Zwrócił uwagę na to, że ten nowy ośrodek jest już ósmym w mieście, co pokazuje jak dużą wagę przywiązuje się do polityki senioralnej. Specjalne podziękowania skierował do przewodniczącej Rady Seniorów pani Eli Rosińskiej, która była jednym z największych orędowników powstania tego miejsca.

Klub Seniora ma na celu zapewnienie wsparcia dla osób powyżej 60. roku życia, które potrzebują częściowej opieki oraz pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Klub ma również pełnić funkcję centrum aktywizacji, poprzez zapewnienie seniorom możliwości aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, socjalnej i rekreacyjnej.

Koszt przebudowy lokalu na potrzeby Klubu wyniósł około 800 tysięcy złotych. Połowę z tych kosztów pokryły środki pochodzące z Unii Europejskiej.