Fundacja wspierająca bielskich studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego otwiera nabór na stypendia

Po raz trzeci w swojej historii, Fundacja „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński” zaprasza do składania wniosków o stypendia. Wszystkich bielszczan, którzy obecnie studiują lub rozpoczną studia na prestiżowym Uniwersytecie Jagiellońskim od października, zachęca się do zgłaszania się. Nabór potrwa do końca bieżącego miesiąca. Od początku istnienia fundacji, udzielono już 9 stypendiów dla studentów z różnych dziedzin nauki – od psychologii, aż po matematykę. Stypendia są przyznawane na okres całego roku akademickiego, a dokładne kwoty zostaną ustalone po przeprowadzeniu analizy wszystkich zgłoszeń.

Prezes fundacji „Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński”, Grzegorz Pacek, wyjaśnia specyfikę przyznawanych stypendiów. Mają one charakter socjalno-naukowy i podlegają dwóm głównym kryteriom – ekonomicznemu oraz naukowemu. Kryterium ekonomiczne polega na ocenie dochodów rodziny wnioskodawcy, które są przeliczane na jednego członka rodziny na podstawie danych przedstawionych we wniosku stypendialnym. Drugie kryterium, naukowe, bierze pod uwagę średnią ocen z nauki, która w jakiś sposób wyróżnia studenta wśród innych.

Uroczystość wręczenia stypendiów planowana jest na połowę października. Patronat nad programem objął prezydent Miasta Bielsko-Biała oraz starosta bielski.