Modernizacja Izby Przyjęć w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej

Znajdujący się w Bielsku-Białej Szpital Pediatryczny jest na progu znaczących zmian. Planowane jest przeprowadzenie kompleksowej przebudowy izby przyjęć, której koszt wyniesie ponad 4 mln zł. Kluczowym punktem planu modernizacji jest stworzenie odrębnych wejść dla pacjentów i karetek pogotowia.

Szpitalem zarządza Powiat Bielski, który zebrał fundusze na ten projekt dzięki wsparciu Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Z rządowego programu przyznano dotację w wysokości 4 mln zł, pokrywającą 98% kosztów całego przedsięwzięcia. Zarezerwowane pieniądze zostaną wykorzystane nie tylko na oddzielenie wejść dla pacjentów i służb ratowniczych, ale także na rozszerzenie podjazdu dla karetek. Dodatkowo, planuje się przeprowadzenie szeregu zmian w samej izbie przyjęć, włączając usunięcie barier architektonicznych.

Andrzej Płonka, starosta bielski, podkreśla znaczenie dofinansowania: „Chociaż nie udało nam się zebrać 60 mln zł na pełną modernizację, uzyskane fundusze na izbę przyjęć to świetna wiadomość dla mieszkańców całego subregionu południowego naszego województwa. W końcu nasz szpital to jedyna placówka pediatryczna w tym obszarze. Na tutejszym terenie mieszka około 150 tysięcy dzieci, więc potrzeba tego typu inwestycji jest naprawdę duża.”

Fundusze na modernizację „Pediatryka” były długo oczekiwane. Przygotowana już została potrzebna dokumentacja projektowa. Ponadto, dyrekcja rozpoczyna prace nad poprawą infrastruktury drogowej oraz miejsc parkingowych na terenie szpitala. Wszystko to jest częścią trwających od miesięcy procedur administracyjnych, które mają na celu uzyskanie pozwolenia na budowę.