Interwencja policji w Bielsku-Białej. Mężczyzna znęcał się nad rodziną

Do dramatycznej sytuacji doszło ostatniego piątku w jednym z domów w Bielsku-Białej. Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o awanturze, której sprawcą był jeden z domowników, atakujący najbliższych członków rodziny.

Starszy sierżant Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej wyjaśnił, że na podstawie ustaleń funkcjonariuszy, zastraszona rodzina doświadczała przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej od czerwca 2022 roku aż do 8 września 2023. Zdarzenia te były inicjowane przez mężczyznę zamieszkującego obiekt.

Mężczyzna został natychmiast aresztowany i przewieziony do miejsca zatrzymania. Później, po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, został doprowadzony do prokuratury, gdzie postawiono mu zarzuty maltretowania członków swojej rodziny. W celu zapobiegania dalszym aktom agresji, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej wydał postanowienie o tymczasowym uwięzieniu mężczyzny na trzy miesiące.

Policjanci przypominają, że wszelka forma przemocy wobec bliskich, niezależnie od jej charakteru, stopnia zaawansowania, częstości występowania czy innych czynników, jest zdecydowanie zakazana. Aby skutecznie zwalczyć taką agresję, konieczne jest przełamanie barier strachu i pozwolenie na pomoc z zewnątrz.

Wszystkie osoby doświadczające przemocy mogą liczyć na wsparcie ze strony służb policyjnych oraz innych placówek pomocowych. Istotne jest również, aby na sygnały o przemocy domowej reagowali sąsiedzi i krewni ofiar. Aktywne działanie może przyczynić się do skutecznej interwencji odpowiednich jednostek. Bierna postawa niczego nie zmienia, podczas gdy jeden alarm może zapobiec tragedii.