Założenie parafii greckokatolickiej w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała stała się siedzibą nowo powstałej parafii Kościoła Greckokatolickiego, która nosi imię świętych Cyryla i Metodego. Nabożeństwa w obrządku greckokatolickim (bizantyjsko-ukraińskim) odprawiane są dla wiernych tego kościoła co niedzielę o godzinie 11:00. Miejsce ich celebracji to dolna kaplica świątyni Chrystusa Króla zlokalizowanej przy ulicy Straconki 12.

Kościół rzymskokatolicki wykazał się wielką gościnnością, udostępniając swoje pomieszczenia na potrzeby wiernych obrządku greckokatolickiego. Od roku 2018, za zgodą biskupa diecezji bielsko-żywieckiej oraz proboszcza parafii Chrystusa Króla w Leszczynach, funkcjonował tutaj punkt duszpasterski dla osób wyznających ten obrządek. Grekokatolicy mieli możliwość modlitwy w dolnej kaplicy parafii w Leszczynach, a opiekę nad nimi sprawowali księża z krakowskiej parafii greckokatolickiej. Ks. proboszcz Piotr Pawliszcze wraz z ks. Adrianem Łychaczem, ówczesnym wikariuszem, co niedzielę dojeżdżali z Krakowa do Bielska-Białej, aby tu odprawić msze.

Po wybuchu konfliktu na Ukrainie, do Bielska-Białej napłynęło wielu grekokatolików i prawosławnych poszukujących opieki duszpasterskiej. Wspólnota spotykająca się w kościele w Leszczynach stawała się dla nich miejscem wsparcia. Stworzenie parafii greckokatolickiej w Bielsku-Białej i zapewnienie stałej obecności kapłana tego obrządku stało się koniecznością.

Decyzja o utworzeniu nowej parafii zapadła 1 sierpnia. Arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, podjął decyzję o erygowaniu parafii pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej. Proboszczem nowo utworzonej parafii został mianowany ks. Dmytro Fedlyuk, dotychczasowy wikariusz greckokatolickiej parafii w Krakowie.