Konkurs na maskotkę z okazji 25-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) w Bielsku-Białej, świętujący swoje 25-lecie, zorganizował konkurs mający na celu wyłonienie najciekawszego projektu maskotki, która będzie promować ośrodek. Termin nadsyłania prac upływa 30 września.

Inicjatywa ta, jak podkreślają dyrektor Maciej Derbin i wicedyrektor Mateusz Pindel, jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dorosłych rezydentów Bielska-Białej i okolicznych powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego.

Zadaniem uczestników jest stworzenie unikalnej nazwy i projektu maskotki, które będą kojarzyć się z działalnością WORD. Praca powinna prezentować pozytywne wartości i budzić dobre skojarzenia. Projekt może przyjąć dowolną formę i rozmiar – od rysunku, przez grafikę komputerową, aż po projekt 3D, o ile umożliwia on ilustrowanie zaplanowanej maskotki – wyjaśniają dyrektor Maciej Derbin i wicedyrektor Mateusz Pindel.

Gotowe prace wraz z wymaganym formularzem aplikacyjnym należy dostarczyć najpóźniej do 30 września tego roku osobiście, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, al. Armii Krajowej 220a, 43-316 Bielsko-Biała.

Zgłoszone propozycje zostaną ocenione, a spośród nich wybrany zostanie jeden zwycięski projekt. Warto jednak wspomnieć, że autorzy trzech najbardziej interesujących projektów otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas Dni Otwartych WORD w Bielsku-Białej planowanych na 23 października.

– Wierzymy, że kreatywność i wyobraźnia uczestników pozwolą nam uzyskać niepowtarzalny symbol, który będzie naszą wizytówką – dodają dyrektor Maciej Derbin i wicedyrektor Mateusz Pindel.