Bielsko-Biała planuje nowy węzeł przesiadkowy dla ułatwienia podróżowania

W mieście Bielsko-Biała, lokalne władze mają w planach stworzenie nowoczesnego punktu obsługi pasażerów, który pozwoli na łatwe i bezproblemowe przejścia pomiędzy różnymi typami środków transportu. Firma odpowiedzialna za zarządzanie dróg miejskich, czyli Komunalny Miejski Zarząd Dróg (MZD), wydała oficjalne ogłoszenie o przetargu na stworzenie dokumentacji projektowej. Przewidywany czas realizacji tego zadania wynosi kilkanaście miesięcy.

Według informacji udzielonych przez MZD, ostatni możliwy termin składania ofert to 28 września. Wybrana do współpracy firma będzie miała do dyspozycji 430 dni na wykonanie zleconego zadania.

Planowany węzeł przesiadkowy ma zostać zbudowany w pobliżu obecnego dworca kolejowego Bielsko-Biała Główna, po wschodniej stronie torów. Jak podkreślili urzędnicy z MZD w swoim komunikacie, celem tego projektu jest nie tylko poprawa warunków podróży, ale przede wszystkim integracja wszystkich dostępnych form transportu publicznego w jednym miejscu, co umożliwi łatwe przesiadki dla wszystkich pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Działający już Komunalny Zarząd posiada koncepcję nowego, zintegrowanego węzła przesiadkowego. Jest ona fundamentem do dalszych prac nad dokumentacją projektową.

W ramach tego projektu planuje się budowę nowoczesnego dworca, który zapewni obsługę pasażerów i jednocześnie będzie pełnił rolę centrum kierowania ruchem i zarządzania węzłem przesiadkowym. Planowane miejsce budowy to teren przy ulicy Podwale, gdzie mają zostać umieszczone perony autobusowe. Ciekawym dodatkiem jest propozycja połączenia z północną obwodnicą śródmiejską miasta oraz powstanie wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych nad peronami autobusowymi – informuje MZD.

Zgodnie z planem, przedpola istniejącego dworca PKP mają zostać przebudowane, by stworzyć funkcjonalne połączenia między centrum przesiadkowym a siecią dróg. Będzie to możliwe dzięki budowie dwóch nowych rond turbinowych na ulicy Warszawskiej, które będą wyposażone w zatoki autobusowe.