Ulica Taternicza będzie zamknięta przez najbliższe dwa lata

Dwa lata – na taki czas zaplanowano zamknięcie ulicy Taterniczej w Bielsku-Białej. Poinformował o tym Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Decyzja ta jest podyktowana budową drogi ekspresowej S1. Od kiedy dokładnie ma nastąpić zamknięcie tej drogi?

Ulica Taternicza nieprzejezdna od dnia 7 marca

Wtorek, dnia 7 marca 2023 r. to dzień, w którym ulica Taternicza ma zostać zamknięta na okres dwóch lat. Ulica ta zostanie zamknięta od skrzyżowania z ulicą Jowisza aż do skrzyżowania z ulicą Czernichowską. Na okres zamknięcia drogi przejazd przez tę drogę możliwy będzie jedynie dla pojazdów, które będą należały do wykonawców inwestycji oraz dla pojazdów dojeżdżających do posesji, które znajdują się w ciągu zamkniętej ulicy Taterniczej. Jeśli chodzi o przemieszczanie się mieszkańców w tym regionie, to będą oni mieli do dyspozycji ulicę Zagrody oraz ulicę Czernichowską. Warto dodać, że mieszkańcy nie będą mogli przejeżdżać przez plac budowy ze względów bezpieczeństwa.