Sprowadzenie zwłok z zagranicy – jak ułatwić sobie formalności w czasie żaloby?

Nagła śmierć bliskiej osoby za granicą jest ciosem i szokiem. Jednocześnie chce się jak najszybciej zorganizować pogrzeb. Niezależnie od tego czy bliski zmarł nagle czy po długiej chorobie sprowadzeniem ciała czy prochów z zagranicy może zająć się firma zajmująca się międzynarodowym transportem zwłok.

Co zrobić gdy bliski zmarł za granicą? Gdzie należy się najpierw udać?

Nie musisz samodzielnie zajmować się sprowadzeniem dokumentów potrzebnych do uzyskania zgody na transport ciała zmarłego z zagranicy. Możesz te czynności, ale i same formalności związane ze złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego, właściwego ze względu na planowane miejsce pochówku, zlecić firmie zajmującej się międzynarodowym transportem zwłok i świadczącej kompleksowe usługi pogrzebowe. Wystarczy upoważnienie, czyli pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza, by firma pogrzebowa mogła zacząć działać. Przede wszystkim należy zwrócić się o wydanie dokumentu stwierdzającego zgon do właściwego konsula RP czy też o wydanie aktu zgonu. Owe dokumenty muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i dołączone do wniosku o pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy. Pozwolenie wydaje starosta powiatowy właściwy według planowanego miejsca pochówku zmarłego w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym. Po uzyskaniu pozwolenia musi być ono przesłane do konsula RP w kraju, gdzie nastąpił zgon bliskiej osoby, by wydał zaświadczenie potrzebne do transportu zwłok z zagranicy. Gdy w akcie zgonu nie ma przyczyny zgonu, to niezbędny jest dokument potwierdzający, że nie nastąpił on z powodu choroby zakaźnej znajdującej się w wykazie Ministra Zdrowia. Ten dokument musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego podobnie jak akt zgonu czy dokument stwierdzający zgon i dołączony do wniosku o pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy. Gdy wszystkie formalności są spełnione, zwłoki mogą zostać przetransportowane z danego kraju do Polski. Transport często odbywa się drogą lądową, ale może również odbywać się drogą lotniczą.

Jak wygląda międzynarodowy transport zwłok organizowany przez firmę świadczącą profesjonalne usługi?

Firma zajmująca się międzynarodowym transportem zwłok ma do dyspozycji pojazdy zarejestrowane jako specjalne, które przeznaczone są do transportu ciał, szczątków czy prochów zmarłych. W tym przypadku miejsce przewożenia ciała zmarłego musi być oddzielone od kabiny kierowcy. Konieczne jest także zastosowanie łatwej w czyszczeniu podłogi, odpornej na detergenty. W pojeździe powinno znajdować się też łatwo dostępne miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych czy rękawiczek ochronnych jednorazowych. Trumna ze zwłokami musi być dodatkowo wyposażona w metalowy wkład. Z kolei w przypadku prochów w urnie czy szczątków niezbędne jest dodatkowo zabezpieczenie zewnętrznym nietłukącym się opakowaniem. W przypadku transportu lotniczego metalowa trumna musi być wyposażona w zamknięcie na kluczyk. Z kolei odpowiednio zabezpieczone prochy można transportować jako bagaż podręczny z zachowaniem należytego poszanowania zmarłego. Międzynarodowy transport zwłok najczęściej odbywa się z takich krajów jak Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja czy też Norwegia, choć świadczony jest na terenie całej Europy, a także na innych kontynentach. Warto zapoznać się z ofertą firmy Charon świadczącej usługi pogrzebowe i międzynarodowego transportu zwłok: https://www.funeral.com.pl. Sprowadzenie zwłok z zagranicy i zorganizowanie pogrzebu może odbyć się w stosunkowo krótkim czasie. Można też sfinansować takie działanie w ramach wykupionego na wypadek takiej sytuacji ubezpieczenia.