Kolejna modernizacja dróg w Bielsku-Białej

Oficjalnie rozpoczęto już modernizację drogi na ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej. Mieszkańcy będą mogli w końcu bezpiecznie poruszać się tamtą trasą, ponieważ wykonane zostaną oddzielne pasy dla samochodów, pieszych, jak i rowerzystów.

Modernizacja ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej

W ramach inwestycji na ulicy Łowieckiej powstaną nie tylko nowe ciągi komunikacyjne, lecz także wykonane zostaną prace modernizacyjne związane z instalacjami gazową, teletechniczną, jak i wodociągową. Infrastruktura podziemna to bardzo ważna część tej inwestycji. Mieszkańców w największym stopniu zadowolą najpewniej nowa nawierzchnia dla samochodów, chodniki dla pieszych oraz dodatkowy pas trasy rowerowej. Dodajmy, że nowe ciągi komunikacyjne na pewno zwiększą bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jak i komfort przejazdu przez ulicę Łowiecką.

Przy ulicy Łowieckiej wykonane zostanie także całkowicie nowe oświetlenie, a także zbiornik retencyjny. O zbiorniku retencyjnym nie musi się zbyt dużo w kontekście tej inwestycji, jednak wielu mieszkańców również na pewno ucieszy się z tej informacji. Nowy i duży zbiornik retencyjny będzie spełniał bardzo ważną funkcję w kontekście odprowadzania wody deszczowej. Zbiornik powstanie niedaleko modernizowanej ulicy, a dokładnie nieopodal potoku Wapienickiego. Miejmy nadzieję, że prace remontowe będą przebiegać zgodnie z planem, a mieszkańcy już niedługo będą mogli korzystać z wyremontowanej kolejnej ulicy w mieście Bielsko-Biała.