Bielsko-Biała może w końcu oficjalnie pochwalić się rondem imienia Bolka i Lolka

Studio Filmów Rysunkowych jest instytucją znaną nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie. Z tego powodu Bielsko-Biała jest ważną częścią w historii instytucji, a instytucja w historii miasta. Nic więc dziwnego, że na każdym kroku mieszkańcy oraz władze miasta starają się podkreślić silne więzi pomiędzy oboma podmiotami. W ten sposób imieniem Bolka i Lolka nazwano jedno z rond w mieście.

Rondo w Bielsku-Białej imienia Bolka i Lolka

O nadaniu imienia bajkowych postaci lokalnemu rondu zabiegano już od dawna. Ostatnio jednak pojawiła się oficjalna informacja w tym temacie, dzięki czemu rada miejska Bielska-Białej oficjalnie nadała rondu przy skrzyżowaniu ulic Lompy oraz Cieszyńskiej oryginalną nazwę Bolka i Lolka.

Zaznaczmy, że oficjalny wniosek o nadaniu imienia Bolka i Lolka jednemu z rond w Bielsku-Białej nadał zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Oficjalne pismo zawierało sporo zdań na temat uargumentowania takiej decyzji. Mowa było w nim m.in. o bliskości Studia Filmów Rysunkowych z miastem Bielsko-Biała. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, a swój udział w rekomendacji miał także Zespół Ekspercki do spraw Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych.