Rozpoczęto remont zabytkowego pawilonu nr 1 w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej

Ruszyły prace remontowe zabytkowego pawilonu nr 1 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Dzięki nim zewnętrzna elewacja budynku odzyska swoje dawne piękno. Mowa bowiem o zabytkowej konstrukcji pochodzącej z końca XIX wieku. Rozpoczęta rewitalizacja stanowi ostatni etap całej serii prac modernizacyjno-remontowych, jakie realizowano w szpitalu na przestrzeni ostatnich lat.

Renowacja zabytkowego pawilonu nr 1

Rozpoczął się remont zabytkowego  pawilonu nr 1, należącego do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Wzniesiony w XIX wieku budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta. W ramach podjętych prac konserwacyjnych odnowiona zostanie jego zewnętrzna elewacja, a także przeprowadzony będzie generalny remont dachu. Odrestaurowanie obejmie ozdobną attykę z balustradą, herbem miasta oraz parą gryfów, a na krawędzi dachu ponownie umieszczona zostanie historyczna krata. Ponadto prace obejmą także realizację izolacji pionowej oraz drenaż opaskowy całego pawilonu. Na terenie placówki na powstać również park sensoryczny. Znajdą się w nim alejki spacerowe, ławki, a także pomoce dydaktyczno-zabawowe, które wykorzystywane będą w celach edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych. Park będzie stanowił ważne wsparcie dla działań terapeutycznych, realizowanych w placówce.

Ostatni etap prac remontowych

Inwestycja w odnowę zabytkowego pawilonu należącego do bielskiego szpitala, stanowi jeden z elementów wdrażania w życie przez placówkę projektu o nazwie „Bezpieczne i zdrowe dzieci – bezcenna wartość”. Znajduje się on na liście Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Bielsko-Biała, a szpital wdraża go już od 2015 roku. Całkowity koszt renowacji pawilonu nr 1 oszacowano na 1 122 666 złotych. 629 180 złotych z tej kwoty, udało się uzyskać w ramach dotacji unijnych. Zgodnie z planem prace mają trwać do końca lipca tego roku. Stanowią one ostatni element całego cyklu prac remontowych, realizowanych w szpitalu na przestrzeni ostatnich lat.