W Beskidach znowu pojawił się wymazobus

Jak poinformowało starostwo powiatowe w Bielsku-Białej wymazobus przemieszcza się po Beskidach, m.in. Bielsku-Białej, Żywcu i Cieszynie. Przyjedzie do każdego, kto ma skierowanie na badanie dotyczące obecności wirusa SARS-Co-V-2, a nie może samodzielnie przyjechać do punktu pobrań.

Najczęściej są to osoby leżące lub te, które nie mają możliwości dojazdu własnymi środkami transportu. Śląski Wojewódzki Oddział NFZ wyszedł im naprzeciw i uruchomił wymazobus. W powiecie bielskim, cieszyńskim oraz w Bielsku-Białej za wymazobus odpowiada Bielskie Pogotowie Ratunkowe, a w powiecie żywieckim zadanie to należy do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Bus przyjeżdża do pacjentów, którzy mają skierowanie na badanie od lekarza. Co więcej, musi być na nim napisane, że badanie ma być wykonane w miejscu zamieszkania. Wszyscy, którzy mogą dojechać do punktu pobrań własnym środkiem transportu muszą zrobić to we własnym zakresie. Obecnie w województwie śląskim jest 45 takich punktów. Lista z wykazem wszystkich placówek jest dostępna na stronie śląskiego funduszu.