COVID-19 uznana za chorobę zawodową

COVID-19 dołączył do listy chorób zawodowych. Wymienionych w spisie chorób w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367). COVID-19 jako choroba zawodowa jest uznawana wśród osób związanych ze służbą zdrowia. Tylko one mogą starać się o odszkodowanie w przypadku zachorowania.

Choroba zawodowa to choroba zamieszczona w spisie umieszczonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. Musi być ona wywołana przez czynniki obecne w miejscu pracy lub spowodowana sposobem wykonywania obowiązków służbowych. 30 marca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowało apel do Prezesa Rady Ministrów. Wyraziło w nim prośbę o uznanie COVID-19 za chorobę zawodową. W rezultacie, wpisano ją na listę. Jeżeli zarażenie koronawirusem spowoduje działanie czynników obecnych w miejscu pracy lub  sposób jej wykonywania. Wtedy można uznać COVID-19 za chorobę zawodową. W związku z tym, osoba należąca do personelu medycznego. Po przebytej chorobie może starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.