Początek prac nad budową długo oczekiwanej kładki na ul. Tartacznej w Wapienicy

Projekt budowy nowej kładki w okolicach ulicy Tartacznej w Wapienicy jest już w pełni rozpoczęty, ku uciesze lokalnych mieszkańców, którzy czekali na ten moment przez wiele miesięcy. Dotychczasowa przeprawa została zamknięta ze względu na jej zły stan techniczny, a niejasności dotyczące odpowiedzialności za jej odbudowę przyczyniły się do opóźnienia całości przedsięwzięcia.

Kwestia modernizacji kładki była omawiana od początku 2023 roku. Gmina podjęła decyzję o zawarciu umowy z PGW Wody Polskie na wiosnę tego roku, co pozwoliło na uzyskanie praw do terenu, na którym będzie zbudowany nowy obiekt. Dzięki tej umowie, możliwe stało się przystąpienie do procesu projektowania nowej kładki. W przeprowadzonym przetargu na realizację projektu wpłynęło pięć ofert, z których wybrano najkorzystniejszą finansowo – ofertę o wartości nieco poniżej 50 tys. złotych. Umowa została podpisana w maju.

Wariant konstrukcji kładki, który został ostatecznie przyjęty, zakłada budowę obiektu ze stali z wykorzystaniem kraty pomostowej oraz konstrukcji łukowej. Dojścia do kładki mają być wykonane z kamienia łamanego, stabilizowanego gabionami. Jak tłumaczy Ratusz, przepisy prawa wymagają, aby poziom pomostu nowego obiektu mostowego był umieszczony co najmniej dwa metry powyżej poziomu wody uznawanej za tzw. wodę stuletnią.

Po podpisaniu niezbędnych umów i złożeniu wniosku do Wód Polskich o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, przystąpiono do realizacji projektu. Stara kładka została zdemontowana, a teraz trwają prace nad konstrukcją nowej. Prace na miejscu rozpoczęły się kilka dni temu, obecnie trwa budowa przyczółków przeprawy, natomiast sama kładka jest produkowana w warsztacie.

Realizacją projektu zajmuje się firma Mostmarpal, która podpisała umowę na roboty budowlane 10 kwietnia. Czas na realizację przedsięwzięcia wynosi 3 miesiące od daty podpisania umowy, co sugeruje, że prace powinny zakończyć się do 10 lipca. Całkowita wartość umowy na wykonanie kładki wynosi 365 tys. złotych.