Bielsko-Biała: Rzeźba Marii Koterbskiej przed Teatrem Polskim wymaga zgody radnych

Bielsko-Biała ma plany wzbogacenia miejskiej przestrzeni o dwumetrową rzeźbę stworzoną na podobieństwo Marii Koterbskiej. Przewidzianym miejscem jej ustawienia jest przestrzeń przed Teatrem Polskim. Niemniej jednak, zanim dojdzie do realizacji tego projektu, konieczne jest uzyskanie stosownych pozwoleń oraz zgód, co jest obecnie zadaniem miasta.

Po pierwsze, sprawą muszą zająć się radni, ponieważ procedura posadowienia takiej rzeźby przewiduje wiele formalności. Wśród nich znajduje się konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Niestety, informacje zawarte w projekcie uchwały dotyczącej pomnika nie są szczegółowe i nie dostarczają wielu informacji na temat samego monumentu, poza tym, że ma on przyjąć formę artystycznego dzieła.

Nasze źródła sugerują, że pomnikiem zajmuje się artystka Lidwia Sztwiertnia. Na przełomie roku zapadły decyzje o przygotowaniu odlewu rzeźby, która będzie wiernym odzwierciedleniem postaci Marii Koterbskiej z bukietem róż w dłoniach. Przewidywana wysokość pomnika to około 2 metry, a wizerunek artystki będzie pełen scenicznych detali, takich jak motywy wokalne na sukni. Plan zakładał również ustawienie obok ławeczki, ale zrezygnowano z tego pomysłu. Jak zapewniają przedstawiciele urzędu miasta, wszystkie decyzje są konsultowane z synem Marii Koterbskiej, Romanem Franklem.

Gdy uchwała zostanie przyjęta, rozpocznie się proces pozyskiwania niezbędnych zgód i podpisania umowy dotyczącej wykonania odlewu rzeźby. Po tym etapie przewidziane są prace wykończeniowe. Bielsko-Biała zamierza odsłonić rzeźbę na setną rocznicę urodzin znanej artystki, która przyszła na świat 13 lipca 1924 roku.