Opinie mieszkańców Bielska-Białej na temat komunikacji miejskiej po konsultacjach społecznych

Pomimo tego, że konsultacje społeczne na temat rozwoju transportu miejskiego w Bielsku-Białej przekryły się z okresem ferii, zgłosiło się ponad 330 osób, które chciały wyrazić swoje opinie. Najczęstszymi tematami poruszanymi przez mieszkańców były kwestie związane z rozkładami jazdy, częstotliwością kursowania autobusów oraz planowanymi trasami. Takich uwag zgromadzono ponad 130.

Wśród zgłoszeń znalazło się także prawie sto dotyczących infrastruktury drogowej. Prawie 30 osób podniosło kwestię taryfy biletowej, a kolejne 25 skoncentrowało się na problemach z taborami i eksploatacją autobusów. Do tego dołączyło jeszcze 50 zastrzeżeń na temat różnych innych spraw, niekoniecznie bezpośrednio związanych z „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 15 stycznia do 5 lutego. Jeden z radnych wyraził jednak obawy co do wybranego terminu – szczegóły na ten temat można znaleźć w naszym wcześniejszym artykule.

Ratusz w Bielsku-Białej zapewnia, że wszelkie uwagi i sugestie mieszkańców są brane pod uwagę przy tworzeniu strategicznego dokumentu. Wstępne prace nad nim wykorzystały już wnioski i uwagi z lat 2022 – 2023, zgromadzone podczas spotkań z przedstawicielami Rad Osiedli oraz zawarte w listach i mailach wysyłanych przez mieszkańców do Urzędu Miejskiego. Dodatkowo, w listopadzie 2023 roku przeprowadzono badania ankietowe dotyczące preferencji komunikacyjnych mieszkańców. Takich ankiet wpłynęło łącznie 833.