Pozytywne wieści na temat budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej: Budżet uwzględnia fundusze na badania geologiczne

Na horyzoncie rysują się optymistyczne perspektywy dla budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI). W budżecie państwowym zostały przewidziane środki finansowe na przeprowadzenie badań geologicznych związanych z tym projektem. Kwota, która przeznaczona jest na ten cel, przekracza 42 miliony złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), oczekująca na te fundusze, miała plany ogłoszenia przetargu w tej sprawie już w ubiegłym roku.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, przetarg powinien zostać zainicjowany w trzecim kwartale 2023 roku. Jednakże, proces nie mógł się rozpocząć ze względu na to, że inwestor nie otrzymał jeszcze przewidzianych środków finansowych na ten cel. Temat budowy drogi ekspresowej łączącej Bielsko-Białą i Kraków był często poruszany podczas kampanii parlamentarnej. Mirosław Suchoń argumentował, że rząd PiS nie podołał zadaniu związanemu z budową BDI. Twierdził on, że nie ma funduszy na konieczne badania geologiczne, ponieważ odpowiedzialne osoby nie podjęły działań, aby te środki zabezpieczyć. Wśród wymienianych indywidualności znalazł się Grzegorz Puda.

W czwartek poseł Suchoń przekazał informację, że w budżecie państwowym uwzględnione są pieniądze na badania geologiczne i dalsze prace przygotowawcze przy budowie BDI. Jego zdaniem, realna jest teraz kwestia realizacji tej inwestycji drogowej. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury zwrócił się do ministra z pytaniem o zaplanowanie odpowiednich środków finansowych na ten cel w budżecie państwa. Lider sejmowej komisji infrastruktury potwierdził, że na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 42,3 miliona złotych.