Przebudowa dróg w Bielsku-Białej: Zmiany organizacji ruchu i poprawa warunków dla pieszych

Zaplanowano kolejny etap prac związanych z przebudową trasy S1 w Bielsku-Białej, które wpłyną na organizację ruchu. W czwartek, drogowcy zamkną łącznik do ulicy Księżycowej z ulicy Wyzwolenia. Jednakże przed zamknięciem tej części drogi, przewidziano udostępnienie odcinka dla pieszych pomiędzy ulicami Serdeczną i Księżycową.

W dniu jutrzejszym między godziną 7.30 a 16.00, planowane jest całkowite zamknięcie dojazdu do ulicy Księżycowej od strony Wyzwolenia. Powodem tego jest konieczność położenia asfaltu na wspomnianym odcinku. W czasie tych prac, wykonawca zobowiązał się zapewnić mieszkańcom tymczasowe miejsca parkingowe na wyłączonym z ruchu odcinku ul. Wyzwolenia, a także gwarantować możliwość przejazdu służbom ratunkowym i komunalnym.

Atencję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zwrócili również mieszkańcy, narzekając na trudności wynikające z błota zalegającego na ul. Serdecznej, którymi poruszają się dzieci idące do szkoły. W odpowiedzi na te skargi, w środę planowane jest utwardzenie odcinka pomiędzy ulicami Serdeczną i Księżycową, znajdującego się w rejonie dawnej stacji obsługi technicznej. Zamierzeniem jest udostępnienie całkowicie nowego łącznika dla ruchu drogowego. Inicjalnie drogę pokryje tłuczeń, a następnie zostanie nałożona warstwa bitumiczna.

Dodatkowo, w najbliższym czasie planuje się odnowienie tymczasowego przejścia dla pieszych przy ulicy Wyzwolenia, w pobliżu skrzyżowania z ul. Księżycową. Jest to wynikem apelu Rady Osiedla Hałcnów do MZD, który wskazywał na niewystarczającą widoczność zatartego oznakowania poziomego i niebezpieczeństwo wynikające z ignorowania przez kierowców pierwszeństwa pieszych.