Nowa generacja mostów: Zbliżające się ukończenie największej inwestycji drogowej w powiecie bielskim

W miejscowości Porąbka, lokalni burmistrzowie i wójtowie z gmin powiatu bielskiego mieli rzadką szansę na zwiedzenie procesu powstawania nowego mostu na rzece Soła z bliska. To miejsce było także gospodarzem Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bielskiego.

Ta nowa konstrukcja, umiejscowiona centralnie w Porąbce, jest obecnie najważniejszym projektem drogowym prowadzonym w całym powiecie bielskim, z budżetem przekraczającym 43 mln złotych. Większość tych funduszy – ok. 38 mln zł – została pozyskana przez samorząd powiatowy z zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak dwa rządowe programy inwestycyjne. Prace drogowe były jednym z głównych zagadnień omawianych podczas spotkania samorządowców.

Starosta Andrzej Płonka wyraził swoją wdzięczność dla władz gmin za ich współpracę podczas realizacji takich projektów. Warto dodać, że te gminy solidarnie wspierają powiat, dokładając środki do tzw. wkładu własnego, koniecznego do zdobycia zewnętrznego dofinansowania.

Płonka cieszył się postępem prac, widocznym bez użycia specjalistycznego sprzętu pomiarowego i wyraził przekonanie, że nowy most będzie gotowy do użytku w pierwszej połowie 2024 roku. Wójt Porąbki, Paweł Zemanek zauważył natomiast, że wielu mieszkańców gminy niecierpliwie czekało na tę inwestycję. Jednak nikt nie spodziewał się, jak imponujący i estetyczny obiekt wkroczy w ich lokalny krajobraz.

Podczas konwentu samorządowcy omówili również ważne kwestie społeczne. Starosta Andrzej Płonka zachęcił do udziału w kampanii powiatowej skierowanej do seniorów „Nie łam się, ćwicz z babcią Helenką”. Działania te mają na celu wspieranie starszych mieszkańców w utrzymaniu jak najdłużej swojej sprawności fizycznej przez proste ćwiczenia zawarte w broszurze wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Małgorzata Malinowska, dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, mówiła o potrzebie wsparcia psychicznego najmłodszych mieszkańców.

Konwent w Porąbce zgromadził również innych czołowych działaczy samorządowych, takich jak Andrzej Kamiński, wicestarosta oraz Barbara Adamska i Grzegorz Gabor, członkowie Zarządu Powiatu.