Neobarokowa willa w Bielsku-Białej transformowana w Centrum Zdrowia Psychicznego

Opuszczona neobarokowa willa przy ul. Krasińskiego 28 w Bielsku-Białej przechodzi gruntowną przebudowę, aby przekształcić się w nowoczesne centrum zdrowia psychicznego. Obecnie w zabytkowym obiekcie z 1890 roku trwają prace montażowe windy. Wkrótce budynek ten, który ostatnio był siedzibą Beskidzkiej Izby Lekarskiej, będzie miejscem oferującym wsparcie dla osób potrzebujących pomocy w zakresie zdrowia psychicznego.

Inwestycję, którą nadzoruje konserwator zabytków i która kosztuje około 9 milionów złotych, realizuje Bielskie Centrum Psychiatryczne – Olszówka. To projekt pilotażowy Ministerstwa Zdrowia, mający na celu stworzenie warunków do leczenia pacjenta w jego najbliższym otoczeniu. Umożliwi to mieszkańcom szybki dostęp do specjalistycznej pomocy, a także świadczenie usług medycznych w domach pacjentów.

Bielskie Centrum Psychiatryczne – Olszówka ma ambitne plany na przyszłość tej willi. „Zamierzamy utworzyć tutaj poradnię zdrowia psychicznego i oddział dzienny, a także oddział środowiskowy, który będzie koordynował wizyty domowe” – mówi Sabina Nowak, dyrektor Centrum. Starosta bielski, Andrzej Płonka, jest zadowolony z postępów inwestycji i planuje stworzyć podobne centrum zdrowia psychicznego również w Czechowicach-Dziedzicach.

Modernizacja willi obejmuje dostosowanie wnętrza do potrzeb pacjentów i personelu medycznego. To oznacza przebudowę pomieszczeń na magazyny, szatnie oraz inne niezbędne miejsca do prawidłowego funkcjonowania placówki. Inwestycja przewiduje również odnowienie elewacji, wymianę instalacji, drzwi, okien i oświetlenia oraz zachowanie oryginalnej sztukaterii sufitowej, parkietów i posadzek. Kosztowy montaż windy został częściowo sfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie wyniosło nieco ponad 350 tys. zł.

Prace nad przebudową mają zakończyć się do końca 2024 roku. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej jest organem prowadzącym dla Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka.