WORD w Bielsku-Białej przeprowadza szkolenie dla strażaków

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) z siedzibą w Bielsku-Białej przeprowadził specjalistyczne szkolenie skierowane do 105 strażaków reprezentujących wszystkie lokalne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Głównym celem tego kursu było przekazanie strażakom kompetencji pozwalających na kierowanie ruchem w trakcie zabezpieczania różnego rodzaju wydarzeń o charakterze masowym.

Inicjatorem szkolenia był prezydent miasta, Jarosław Klimaszewski, który wyraził swoje zadowolenie z efektów współpracy pomiędzy administracją miejską a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Prezydent podkreślił, że eksperci pracujący w ośrodku są prawdziwymi specjalistami w swoim fachu, którzy niezawodnie oferują swoją pomoc i wsparcie.

Jarosław Klimaszewski, wyrażając swoje uznanie dla pracy, jaką wykonuje WORD, stwierdził, że dzięki ich zaangażowaniu mieszkańcy Bielska-Białej mogą czuć się bezpiecznie. Jako prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP, dokonał również podziękowań za bezpłatny udział strażaków w szkoleniu, które dotyczyło zabezpieczenia imprez masowych.