Podatki od nieruchomości idą w górę: Bielsko-Biała oczekuje 23 mln złotych dodatkowych wpływów

Rada Miejska Bielska-Białej, podczas październikowego spotkania, zdecydowała się na podniesienie stawek podatku od nieruchomości na nadchodzący rok. Zgodnie z przekazanymi przez miejskie władze informacjami, zaplanowane zmiany pozwolą uzyskać nawet do 23 milionów złotych dodatkowych dochodów w budżecie miasta w 2024 roku.

Bielski Urząd Miejski przekazał, że co roku następuje aktualizacja stawek podatku od nieruchomości w stopniu odpowiadającym dynamice cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest ustalany i ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Mając na uwadze te dane oraz dbałość o równomierny rozwój miasta, Rada Miejska podjęła decyzję o zwiększeniu stawek. Dzięki temu, planowany wpływ z tytułu podatku od nieruchomości może wynieść dodatkowe 23 mln zł w 2024 roku – jak informuje bielska administracja miejska.

Skarbnik miasta wyjaśnił praktyczne aspekty wprowadzanych zmian, które dotkną mieszkańców. Właściciel mieszkania o powierzchni 58 m2 zapłaci po aktualizacji stawek podatku więcej o około 1,42 zł miesięcznie. W przypadku domu o powierzchni 100 m2 usytuowanego na działce o powierzchni sześciu arów, miesięczne zobowiązanie podatkowe wzrośnie o 6,25 zł. Z kolei posiadacz budynku mieszkalnego o powierzchni 150 m2 na działce tej samej wielkości może spodziewać się wzrostu obciążenia podatkowego o 7 zł miesięcznie.

Uchwała wprowadzająca zmiany w stawkach podatkowych zostanie sfinalizowana 1 stycznia 2024 roku i będzie musiała zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.