Bezpieczeństwo na drogach: Policjanci edukują przedszkolaków w Kobiernicach

Pod koniec września, przedstawiciele Komisariatu Policji w Kobiernicach, w ramach kampanii „Bezpieczna droga do szkoły” i „Bezpieczna dzielnica”, zdecydowali się spotkać z młodymi uczniami z Zespołu Przedszkoli w Pisarzowicach. Starsi sierżanci Przemysław Zemczak i Wojciech Sztafiński odbyli te wizyty edukacyjne 28 i 29 września 2023 roku.

Podczas tych spotkań, małe dzieci miały okazję nauczyć się podstawowych zasad bezpieczeństwa na drogach publicznych, szczególnie w obszarach wiejskich, gdzie dzieci często muszą chodzić wzdłuż dróg na poboczach, ponieważ nie ma tam chodników. Obaj policjanci pokazali także dzieciom, jak postępować w przypadku nagłych sytuacji i jak korzystać z numeru alarmowego 112 do wezwania pomocy. Dzieci otrzymały również rady na temat interakcji z nieznajomymi osobami.

W tych sesjach edukacyjnych uczestniczyło ponad 350 dzieci w wieku przedszkolnym, od trzech do sześciu lat. Każde z nich otrzymało odblask, który można łatwo przypiąć do ubrania, plecaka lub torby. W podziękowaniu za ich wizytę, młodzi uczniowie wręczyli policjantom ręcznie wykonane rysunki i prace plastyczne przedstawiające służby policyjne.