Amerykańska firma Last Energy planuje postawienie trzech małych reaktorów jądrowych na Śląsku

Według informacji uzyskanych przez portal Bielsko Biała amerykańska korporacja Last Energy ma w planach wybudowanie trzech niewielkich reaktorów jądrowych na terenie województwa śląskiego. Precyzyjniej rzecz ujmując, reaktory mają stanąć w Jaworznie, Częstochowie i Jaworzu w powiecie bielskim. Podmiot prowadzący inwestycję złożył już wniosek o przyznanie tzw. decyzji zasadniczych dla wytypowanych lokalizacji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które aktualnie przeprowadza procedury administracyjne związane z tym zagadnieniem.

Otrzymanie decyzji zasadniczej to kluczowy krok, który oznacza potwierdzenie polityczne dla projektu. Dzięki niemu, firma z USA będzie mogła rozpocząć skomplikowane formalności prowadzące do zdobycia kolejnych wymaganych pozwoleń, w tym – decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę. Ostateczny wybór lokalizacji dla niewielkiego reaktora jądrowego będzie musiał być uzgodniony między różnymi instytucjami, takimi jak Urząd Wojewódzki w Katowicach czy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Społeczność lokalna będzie miała gwarancję udziału w inwestycji budowy elektrowni jądrowej na etapie wydania decyzji środowiskowej. Wspomnijmy, że prawo atomowe przewiduje możliwość powołania przez społeczność Lokalnego Komitetu Informacyjnego. Zgodnie z przepisami, głównym zadaniem tego organu będzie zapewnienie społecznego monitoringu realizacji inwestycji z zakresu energetyki jądrowej oraz reprezentowanie interesów lokalnej społeczności wobec inwestora.