Już niedługo może powstać giełda staroci w centrum miasta

Od kilku lat mieszkańcy oraz wybrani radni starają się o to, aby w Bielsku-Białej można było legalnie prowadzić sprzedaż w ramach tzw. giełdy staroci. Okazuje się, że już niebawem takie marzenie wielu osób może zostać zrealizowane. Miasto poważnie rozważa zalegalizowanie giełdy staroci, która mogłaby powstać w centrum miasta.

Giełda staroci na Placu Wojska Polskiego

Terenem, na którym mogłaby być prowadzona giełda staroci jest Plac Wojska Polskiego. Okazuje się, że jarmarki staroci mogłyby być prowadzone właśnie tam i ten pomysł podoba się wielu osobom. Przyzwolenie na prowadzenie tam tzw. jarmarków jest również akceptowane przez miasto. Przypomnijmy, że Plac Wojska Polskiego w ostatnim czasie przeszedł gruntowną rewitalizację.

Pomysł władz miasta jest nawet nieco bardziej rozbudowany. Otóż tego typu jarmarki miałyby być organizowane nie tylko w ramach promocji, czy przy udziale jednostek kultury. Miałyby także być organizowane przy udziale NGO-sów. Jako, że tego typu targi staroci mają coraz większe zainteresowanie różnych grup społecznych, to lokalizacja na Placu Wojska Polskiego mogłaby przyczynić się również do ożywienia ulicy 11 Listopada. Więcej informacji w tej sprawie powinno pojawić się w niedalekim czasie.