Co z Przedszkolem nr 9 w Bielsku-Białej? Czy zostanie zlikwidowane?

W mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat Przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej. Jak wiadomo, już pod koniec zeszłego roku radni w Bielsku-Białej otrzymali projekt uchwały, który dotyczył całkowitego usunięcia Przedszkola nr 9. Z czego wynika ta decyzja oraz jak obecnie mają się sprawy?

Zły stan techniczny budynku powodem likwidacji Przedszkola nr 9

Informacje o likwidacji bielskiego przedszkola są zaskakujące dla wielu mieszkańców. Szczególnie, że na ten moment do placówki uczęszcza 75 dzieci. To oznacza, że musieliby oni w przyszłości znaleźć swoje miejsce w innych placówkach. Z kolei decyzja o likwidacji Przedszkola nr 9, które mieści się przy ulicy Elizy Orzeszkowej, wynika przede wszystkim ze złego stanu technicznego obiektu. Niestety, ale nie można go również przystosować do aktualnych standardów oraz przepisów BHP. W niedalekiej przyszłości powinniśmy poznać więcej informacji w tym temacie.